Ambitieplan 2017-2022

Voor u ligt het ambitieplan van SV Rivierwijkers voor de periode 2017-2022. Met dit vijfjarenplan geeft de club een vervolg aan de in 2013 ingezette lijn met de daarin genoemde kernwaarden, ambities en doelstellingen.

Om deze goede flow en bezetting van onze vereniging te continueren heeft het bestuur het ambitieplan 2017-2022 opgesteld. SV Rivierwijkers wil haar ambities en doelstellingen zoveel mogelijk in goede samenwerking laten verlopen met haar leden en hecht waarde aan de input van hen. Het is een gezamenlijk doel om een maximale bijdrage te leveren aan de groei van de vereniging. Dit ambitieplan geeft sturing aan deze groei, waarin de club haar ambities neerlegt en vertaalt naar de te behalen resultaten.

Met speciale dank aan Joris van ImpelenĀ en de input van alle leden!

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten