Capaciteit op het sportpark Koningsweg: brief aan de wethouder

Al enkele jaren kampen zowel VSC als Rivierwijkers met een capaciteitsprobleem op het sportpark aan de Koningsweg. Met name op de trainingsavonden is het dringen voor een plekje op het kunstgrasveld, maar ook op wedstrijddagen moeten wij soms vroeg beginnen om de wedstrijden af te kunnen werken. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden voor de club om verder te groeien. In de ALV van oktober 2014 heeft het bestuur aangegeven contact te zoeken met de gemeente over deze situatie. In het voorjaar hebben wij onderstaande brief aan wethouder Jansen gestuurd. Naar aanleiding van deze brief zijn wij uitgenodigd om op 6 juni samen met VSC met de wethouder in gesprek te gaan. Wij houden jullie op de hoogte!

Geachte heer Jansen,

Het is geen nieuws dat de druk op veel sportparken in Utrecht de laatste jaren enorm is toegenomen. Ook SV Rivierwijkers kent al geruime tijd structurele capaciteitsproblemen. De afgelopen jaren hebben we gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. Helaas nog zonder succes. Enkele weken geleden ontvingen we het bericht dat de gemeente de komende zomer investeert in de renovatie van het veld waarop Rivierwijkers haar wedstrijden speelt. Graag zouden we dit moment aangrijpen om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de ruimte op het sportpark zo efficiënt mogelijk te benutten.

Rivierwijkers ontwikkelt zich positief. De club is financieel gezond, de organisatie heeft een flinke impuls gekregen en het aantal leden is gegroeid van 100 in 2007 naar 250 in 2015. Samen met VSC traint en speelt Rivierwijkers haar wedstrijden op gemeentelijk sportpark aan de Koningsweg. We beschikken over een natuurgrasveld zonder verlichting om onze wedstrijden op te spelen en met VSC trainen we met meer dan 40 teams op het kunstgrasveld. Volgens de norm van NOC-NSF heeft dit sportpark met het huidige aantal teams meer dan 2 trainingsvelden nodig.

De positieve ontwikkeling van de club blijft niet onopgemerkt. Complete teams melden zich aan om lid te worden van Rivierwijkers. Helaas moeten we deze mensen steeds vaker teleurstellen. Het ontbreekt aan trainingsruimte – we trainen nu soms met acht teams tegelijkertijd op het kunstgrasveld – en het huidige wedstrijdveld benutten we al maximaal. Daarom zijn we enkele jaren geleden zelf gestart met het zoeken naar mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. We hebben zowel gekeken naar mogelijkheden op het sportpark maar ook daarbuiten. Helaas heeft dit tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Recent hebben wij via een van uw ambtenaren gehoord dat de gemeente aankomende zomer investeert in de renovatie van het huidige natuurgrasveld. Dit moment zouden wij willen aangrijpen om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de capaciteit op het sportpark te vergroten. Onderwerp van gesprek zou volgens ons moeten zijn hoe we de geplande investering effectief kunnen inzetten met het oog op de capaciteitsproblemen. Een van de mogelijkheden die we zien en met u willen bespreken is de aanleg van een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld biedt Rivierwijkers meer trainings- en wedstrijdruimte, maar kan ook aantrekkelijk zijn voor andere partijen. De Buitenschoolse opvang die ook in onze kantine is gehuisvest, heeft aangegeven meer activiteiten te kunnen organiseren. We zien ook mogelijkheden om de jeugd vande omringende hockeyclubs te laten trainen op het veld – zie ook het voorbeeld van de jeugd van Kampong die op de velden van Hercules traint.

Zoals u merkt, denken we graag actief met de gemeente mee over de mogelijkheden om de capaciteit op het sportpark te vergroten en willen hierin ook verantwoordelijkheid nemen. We zien uit naar uw reactie en lichten deze brief graag in een gesprek nader toe.

Met vriendelijke groet,Bert Imperatori

Voorzitter SV Rivierwijkers

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten