Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Op vrijdag 6 november 2015 vindt de jaarlijkse ALV plaats. Graag nodigen wij jullie hier allemaal voor uit. Een agenda is nog niet opgesteld, maar onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn:
- Samenstelling van het bestuur
- Financieel jaarverslag
- Stand van zaken capaciteit op Sportpark Koningsweg
- Evenementen van SV Rivierwijkers

Behalve hetgene wat het bestuur te vertellen heeft, zijn wij ook zeer benieuwd naar jullie mening!! We hopen daarom jullie allemaal te mogen verwelkomen in de kantine op 6 november. De ALV begint na de training van de zondagelftallen.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten