ALV vrijdag 25 oktober 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering Rivierwijkers Vrijdag 25 oktober 2019 Aanvang: 19:30

1. Opening
2. Goedkeuren notulen vorige ALV
3. Huidige ontwikkelingen
4. Dechargeren en chargeren bestuursleden
5. Vaststellen jaarrekening 2018/2019
6. Vaststellen begroting en contributie 2019/2020
7. Investering kantine
8. WVTTK
9. Rondvraag
10. Sluiting

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten